کدام شیرخواران نیاز به شیر جایگزین دارند

تغذیه انحصاری با شیر مادر الگوی طبیعی تغذیه اکثر شیرخواران است فقط در تعداد کمی از شیرخواران ممکن است به دلایل پزشکی جایگزین شیر مادر ب...

ادامه مطلب